Scouting in de oorlog

Toen de Duitsers Nederland in 1940 binnenvielen, heerste er grote onzekerheid binnen de verschillende jeugdbewegingen van Nederland. In Duitsland hadden de nazi’s, na de machtsovername van januari 1933, alle Scoutingorganisaties verboden en de jeugd gedwongen deel te gaan uitmaken van de Hitlerjugend (voor jongens) en de Bund Deutscher Mãdel (voor meisjes). In het door Duitsland geannexeerde Oostenrijk was Scouting onmiddellijk verboden en de leiding was naar het concentratiekamp Dachau gezonden. Hetzelfde lot onderging de Tsjecho-Slowaakse organisatie terwijl in Polen Scouting onmogelijk werd gemaakt en verboden. Feitelijk verwachtte men in Nederland niet anders. Het werd een angstig afwachten, maar in eerste instantie gebeurde er niet veel. De Nederlandse padvind(st)ersverenigingen bleven zo goed als het ging verder functioneren.

Op 2 april 1941 nam de bezetter het besluit tot het verbod van Scouting en op 9 april verscheen in de dagbladen het ANP-bericht dat de scoutingorganisaties verboden en ontbonden waren. In het bericht stond onder meer als reden genoemd dat de Nederlandsche padvinders ‘(...) centraal vanuit het internationale padvindersbureau te Londen geleid werden en een actief instrument der Britsche culturele en politieke propaganda waren

Ondanks het verbod zijn veel Scoutinggroepen of groepjes Scouts doorgegaan met hun activiteiten. Ze hielden thuis bijeenkomsten, organiseerden activiteiten als wandel- of kampeerclub en droegen in sommige gevallen hun uniform.

Sommige Scouts gingen een stap verder en werden actief in het verzet, al dan niet samen met groepsgenoten. Of ze vertrokken als Engelandvaarder en werden als spion gedropt. Uit verslagen en van getuigen en nabestaanden valt op te maken dat zij hun taak konden uitvoeren, omdat ze de vaardigheden en technieken bij Scouting hadden geleerd. Daarbij wordt ook vaak genoemd dat zij dit vaak deden vanuit hun plichtsbesef als Scout om dienstbaar te zijn aan de maatschappij en mensen in nood te helpen.

In de menu's kunt u de verhalen lezen van verzetshelden die verbonden waren met onze Groep.